Deze manier van snijden is het meest toegepaste proces bij laag- en ongelegerd staal. Er wordt in essentie gebruik gemaakt van zuurstof in combinatie met acetyleen, propaan of andere brandgassen. Op welk type gas uiteindelijk de finale keuze zal vallen hangt in grote mate af van de hitte- en snij-snelheden die de opdracht in kwestie vereist. Het vaakst gebruikte gas?